από την ενότητα - Πατρίδα μου ...Αλόη-
from the chapter - My Patriotic ...Aloe -
Η Ευρώπη και ο Ταύρος
Κρατήρας 490 π.X.
Greek Vase:
Europe and the bull.
Circa 490 b.C.

MIKΡOKOΣMOΣ  ή

ΜΑΓΙΣΣΑ  ΚΙΡΚΗ

 

Αυτή  η  έμφαση  της  ψυχής

                           Ο  ερημίτης  λόγος

 

Να  φρασεολογώ  την  ευφορία

κι  αλλιώς  λακωνική

να  δογματίζω

σε  διασπορά  ιδεών

 

- σκορπιός  και  υάκινθος…

 

Και  ναι,  σαν  μια  κρυπτογραφία

και  μύριες  αντιθέσεις

να  γίνομαι  συμβολικός  ρυθμός

του  «εγώ  ο  Θεός»  και  όχι

 

και  ναι,  όλη  αυτή

η  διανοητική  μηχανή

                                  και  το  δίλημμα

 

να  είμαι  αυθεντική

στο  ποίημα…

MICROCOSM  or

CIRCE  THE  SHE –MAGICIAN

 

This  emphasis  of  the  Psyche!            

                                  the  hermit  logos

 

Let  me  put  euphoria  into  phrases

And,  laconic  otherwise

Let  me  be  dogmatic

About  the  diaspora  of  ideas

 

- scorpion  and  hyacinth…

 

And (o yes ! ) like  a  cryptogram

with  myriad  antitheses

let  me  become  the  symbolic  rhythm

of  egotheism  and  not-egotheism

 

and ( yes ! ) this  whole

noetic  machine

                              and  the  dilemma

 

let  me  be  authentic

in  my  poem…

Μονογραμμή:
Ε. Moυστάκας

από τα μπλοκ 1981-82
Ελλάδα

Designs by
Ε. Moustaka

From the notebooks 1981-82
Greece

Ποιήματα

Poems