από την ενότητα - Ένας Λήθαργος Κόσμος-
from the chapter - A Cosmos of Lethargy -
Ανάγλυφο από το διάζωμα
του θησαυρού των Σιφνίων στους Δελφούς.
Μαντείο Δελφών
Bas-relief from the triere
of the Sifnians’ tresor in Delfi.
Delfi Museum.

ΣΥΠΤΩΜΑΤΑ  …του ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Όλα

τα συμπτώματα του συλλογισμού

 

όπως αυτό      ενός αυτόγραφου στο χαρτί

όπως αυτό      του χειροπράκτη η θεραπευτική

όπως αυτό      μιας ερωτικής κάρτας

όπως αυτός    ο σκοπός του Μύστη

όπως αυτός    ο σκοπός του Οιδίποδα

ή αυτή            η έμφαση του Φειδία στο μάρμαρο

όπως αυτή     η ευλογία του Αρχάγγελου μες στον

                                                                          κατακλυσμό

όπως αυτό     του αχάτη το στίγμα, κοσμητικό στο

                      έμβλημα του φιλάνθρωπου

ή                    ενός λεπιδόλιθου καθώς συνεργεί στην

                                                                                αρμονία

και γιατί όχι    το βασικό μας ένστικτο,

 

όπως κάποτε  η Σαπφώ ρητορική στις φράσεις της

                                             σε μια πληθώρα συμμετρίας, ή

                      το σάνταλό της να τρεμουλιάζει σε

                                                                           ακροβασία

όπως όταν      ο χαρισματικός σκοπός μονογραφεί πάντα το

                       Άλφα

όπως όταν      η καταστροφήμονογραφεί πάντα το

                       Ωμέγα

ALL THE  SYMPTOMS  ...OF LOGIC

 

All

the symptoms of  logic:

 

for  instance      an autograph on a  cart  

for  instance      the therapy of the chiropractor  

for  instance      a  kissogram  

for  instance      the scope of the mystic

for  instance      the scope of an Oedipus

or  instance       Phidiasemphasis on marble

for  instance      the Archangel’ s eulogy in mid

                                                                      cataclysm  

for  instance      the stigma on the agate,

                          a philanthropist’s cosmetic emblem

or  indeed          a  lepidolith in  harmonious 

                                                                       synergy

and ( why not)   our basic instinct

and  once

upon  a time      Sappho, polysymmetric

                                                      in  rhetorical  paragraphs,

or  indeed         her sandal, tremulous, acrobatic

 

for  instance      the charismatic  scope  monogram of forever

                          Alpha

for  instance      catastrophe, with its monogram of forever

                          Omega

Μονογραμμή:
Ε. Moυστάκας

από τα μπλοκ 1976-78
Ελλάδα

Designs by
Ε. Moustaka

From the notebooks 1976-78
Greece

Ποιήματα

Poems