“....120.000 λέξεις Ελληνικές, δανεισμένες στο Ευρωπαϊκό γλωσσάρι, κατ’ επέκταση στο Νέο Κόσμο. Χρησιμοποίησα στα 25 ποιήματα οκτακόσιες απ’ αυτές τις λέξεις του Ελληνικού οργασμού, της ευρωστίας και της αίγλης. Έτσι αποκαλύπτονται τα χρυσά τους άνθη στον άχρονο κήπο του κόσμου! Ορθότερα, αποκαλύπτεται, στην πληθωρική αντανάκλαση των εννοιών τους, σχεδόν σε όλους τους λαούς και στις εκφράσεις τους το -ότι, δίχως να το γνωρίζουν μιλούν Ελληνικά!”
Ζ.Σ.
“ ....There are some 120.000 words of Greek origin which have been borrowed into the European vocabulary (and by extension into that of the New World...) In my twenty five poems I have used eight hundred of these words, spurts from the Hellenic orgasm in all its breadth and glory, displaying their flowers of gold in the timeless garden of the universe; displaying too the multitudinous refraction of Greek ideas on the way nearly every nation expresses itself. Did they but know it, they all speak Greek !”
Z.S.
© 2009 Zoe Savina