… σχεδόν  εξ αρχής

Οι εποχές άλλαξαν ρούχο

το μέλλον ανήκει στην εικόνα τους

έτσι επιλέγω τον τρόπο της εικόνας μου

                                           μέσα στις εικόνες

τις λέξεις μου, στις λέξεις του κόσμου

 

εσωκλείοντας στις οθόνες τα μη λησμονημένα

κι ούτε που γνωρίζω

αν ότι εικονίζεται σ’αυτήν την ρευστότητα

                                 επιφυλάσσει διάρκεια

το μόσχευμα

                           στις αυλακές καρπο-λογίσει

κι ανθίσει “μίτο” μεταξύ μας

 

στο ακλείδωτο θερμοκήπιο…

Σας καλωσορίζω

                          . . . nearly from the beginning

The seasons have changed their clothes

the future belongs to their image

thus I choose the manner to display my image

                                          through the images

my words, through  words of the world

 

enclosing in the screens  what is not forgotten

and I do not even know

if whatever is shown through this liquidity

                   will be held in store through time

the transplant

                 bears fruit of words in the furrows

and a “clue” blooms between us

 

in the unlocked greenhouse

I welcome you

Εκδηλώσεις - Events