κρυφό μου πάθος
σαν νέκταρ τού λουλουδιού
...και δεν το ξέρεις

my hidden passion
like the nectar of a flower
... and you don’ t know

ma passion secrete:
nectar de fleur
... et  tu l’ ignores