πολλά θ’ ακούσω
απ’ τη μεγάλη ακοή,
το νου, τού νου μου

I will hear much
from the nast sense of hearing-
mind of my mind...

j’ écouterain bien des choses
par la grande ouie,
par la raison de ma raison