Χωρίς Αρχαγγέλους

στα σχέδια ο γλύπτης Β.Μουστάκας

Ποιήματα

Without Archangels

drawings by the sculptor E.Moustakas

Poems