ΠΕΤΡΙΝΟ ΤΟΠΙΟ

 

Βράχος…

  μια πέτρα είμαι σκληρή

    στους παφλασμούς

      των σείστρων σου δοσμένη

        Βράχος ! βράχος…

          δεμάτι βραδιασμένο

            μ’όστρακα αχάτες

              και τουρκουάζ του Απρίλη

                οι στάλες οι αφροί σου

                  γιορτάζουν στα χείλη

                     Βράχος

                       του γρανίτη είμαι πληγή

                          πάνω στην τρυφεράδα των                 

                           μαστών

                             μ’ άμπωτη νοτισμένη

 

και σμάλτο ραγισμένο

  που κροταλίζει

    το φόβο ξεχασμένο

      στο δαγκωμένο στόμα πάνω…

        Τσαμπιά τα κοραλλιά

          γυμνά τα σπαθιά

            γυμνό το αίμα μου κρυώνει

              τ’ άρματα σύρε

                κοντά μου γύρε βράχος

                   να τραγουδήσουμε

                      το πέτρινο τραγούδι της θάλασσας

                        καθώς θα τρέχει πάνω μας

                            με τρόπο λυδικό

                               στη φυγή της

                                 νικημένη…

Χωρίς Αρχαγγέλους

στα σχέδια ο γλύπτης Β.Μουστάκας

Ποιήματα

Without Archangels

drawings by the sculptor E.Moustakas

Poems