ο κήπος

τώρα το ξέρω
πως γεννιέται στη σιωπή
ένα λουλούδι

βάλε στα στήθη
ένα τριαντάφυλλο
και, να ο κήπος!

ένα λουλούδι
στον τσιμεντένιο τοίχο
η ελπίδα μας