Greeks Anciants vace: Hyakinthos-Athens, Gathering olives, menads dancing. Mid-4th B.C. In Lipri
Εκδηλώσεις - Events
 
 
Ομιλία της Ζωής Σαβίνα - Zoe Savina’s speech

Ομιλία της Ζωής Σαβίνα με θέμα “το λίγο που ορίζει” -χαϊκού, στην Eθνική Εταιρία των
Ελλήνων Λογοτεχνών.  Αναρτημένα χαϊκού απ’ όλον τον κόσμο. Αριστερά: η γραμματέας
της Εταιρίας, Γιολάντα Πατεράκη, ο Πρόεδρος  Κος Μόσχος, και η ποιήτρια.

Zoe Savina’s speech on "when the little defining the lot” -haiku, in the “National Society of
Greek Literature”. Hanging haiku from around the world.  Left : the secretary
of the Society, Yolanda Pateraki, the President Mr. Mosxos and the poetess.

 
“Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών”. Ο Πρόεδρο της Εταιρείας Ηλίας Σιμόπουλος συγχαίρει τη Ζωή
Σαβίνα για τη βράβευση του βιβλίο της “Μάγισσες”. Ο ποιητής Γιώργος Παππάς στο βάθος. - “Society of Greek Literaries”. The Writers Society’s President Elias Simopoulos congratulates Zoe
Savina for her awarded of her book Enchantresses. The poet George Pappas in the background.

“Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών”. Ο Πρόεδρο της Εταιρείας Ηλίας Σιμόπουλος συγχαίρει τη Ζωή
Σαβίνα για τη βράβευση του βιβλίο της “Μάγισσες”.  Ο ποιητής Γιώργος Παππάς στο βάθος.

“Society of  Greek Literaries”. The Writers Society’s President Elias Simopoulos congratulates Zoe
Savina for her awarded  of her book "Enchantresses”.  The poet George Pappas in the background.

 

Γιάννη Ρίτσο,Ζ. Σαβίνα,Βαγγέλη Μουστάκα - Yiannis Ritsos,Z. Savina,Vaggelis Moustakas

Με το μεγάλο μας ποιητή Γιάννη Ρίτσο στο Αρκαδικό Φεστιβάλ Τεχνών -Τρίπολις.   Κάτω: η Ζ. Σαβίνα ανάμεσα
στα γλυπτά του Βαγγέλη Μουστάκα.  Δεξιά Η έναρξη του προγράμματος προς τιμή του Γιάννη Ρίτσου.

With our great poet Yiannis Ritsos in the   “Arcadian Art Festival -Tripolis”    Below: Z. Savina among the
sculptures of Vaggelis Moustakas.   Right: The start of the program in honor of our Poet Ritsos.

 
“Παγκόσμιο Συνέδριο Λογοτεχνίας” στους Δελφούς - “World Congress of Literature” in Delphi.”
“Παγκόσμιο Συνέδριο Λογοτεχνίας” στους Δελφούς - “World Congress of Literature” in Delphi.”

“Παγκόσμιο Συνέδριο Λογοτεχνίας” στους Δελφούς. Από αριστερά: Miguel Castillo Didier, γνωστός Συγγραφέας,
Ελληνιστής, μεταφραστής, Kαθηγητής του  Πανεπιστήμιο της Χιλής,  Νίνα Αγγελίδη, γραμματέας της Ελληνικής
Πρεσβείας στην Αργεντινή, μεταφράστρια, ο κ. Κοκκινάκης, λογοτέχνης, από την Αυστραλία, ο Jose Paulo Paes,
Ελληνιστής, μεταφραστής από την Βραζιλία, και η Ζωή Σαβίνα.

“World  Congress of Literature”  in Delphi. From left: Miguel Castillo Didier, known writer, Hellenist, translator,
Professor at the University of Chile, Nina Angelides, secretary of the Greek Embassy in Argentina - translator, 
Mr Kokkinakis, Greek writer from Australia, Jose Paulo Paes, Hellenist, translator from Brazil, and poet Zoe Savina.

 
Αθήνα, στην Πρεσβεία του Καναδά. Από αριστερά : ο γλύπτης Βαγγέλης Μουστάκας,
οι οικοδεσπότες, η Ζωή Σαβίνα και ο Ιων Βορρές, Διευθυντής του “Μουσείου Βορρέ”. - Athens, a reception at the Embassy of Canada. From left: sculptor Vagg. Moustakas,
our hosts the Ambassadors, Ζοe Savina and Ion Vorres, director of the Vorres Museum.

Αθήνα, στην Πρεσβεία του Καναδά. Από αριστερά : ο γλύπτης Βαγγέλης Μουστάκας,
οι οικοδεσπότες, η Ζωή Σαβίνα και ο Ιων Βορρές, Διευθυντής του “Μουσείου Βορρέ”.

Athens, a reception at the Embassy of Canada. From left: sculptor Vagg. Moustakas,
our hosts the  Ambassadors, Ζοe Savina  and Ion Vorres, director of the "Vorres Museum.

 
Δελφοί, Συνεδριακό Κέντρο - Delphi, Conference Centre

Δελφοί, Συνεδριακό Κέντρο. Στον αύλιο χώρο με τον “Ηνίοχο” σπουδαίο γλυπτό του 5ου αιώνα π.Χ.
Περιστοιχίζεται από το Σύλλογο Ποντίων, Φορούν  τις παραδοσιακές στολές του Πόντου. Η ζωή
Σαβίνα ανάμεσά στους συμπατριώτες της. ( η Σαβίνα έχει τις  οι ρίζες της  από τον Πόντο ).  

Delphi, Conference Centre. In the courtyard  with the great 5th century B.C.  sculpture of the "Charioteer"        
Surrounded by the "Society of Pontians”, dressed in traditional costumes of Pontos. Zoe Savina among
her compatriots. Savina’s roots a vein Pontos -Black Sea. (Greek’s colony B.C.)

 
Lake Dahoe, περιοχή των Η.Π.Α. Στο πανέμορφο συγκρότημα “Fleur - du - Lac” - Lake Dahoe. Beautiful location in the USA. Fleur - du - Lac

Lake Dahoe,  περιοχή των Η.Π.Α. Στο πανέμορφο συγκρότημα “Fleur - du - Lac” μας φιλοξένησε o
΄Αγγελος Τσακόπουλος. Παρέα με τον Θανάση Μασκαλέρη, καθηγητής στο πολιτειακό Πανεπιστήμιο
του Σαν Φραγκίσκο, διευθυντής του Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών  “Νίκος Καζαντζάκης”. 
(Το σπίτι που διακρίνεται πίσω  χρησιμοποιήθηκε στο φιλμ ”ο Νονός”)

Lake Dahoe. Beautiful location in the USA. "Fleur - du - Lac” the beautiful complex where we were
invited by our host  Angelo Tsakopoulos.  Accompanied by Thanasis Maskaleris, professor at the
State University of San Francisco, Director of the "Nikos Kazantzakis" Centre for Modern Greek Studies .
(The house behind us was used for the  film "The Godfather")

 
“Eλληνογερμανική Αγωγή” Μετά το πέρας της εκδήλωσης στο χώρο της σχολής. - Ellinogermaniki Education, after the event.

“Eλληνογερμανική Αγωγή” Μετά το πέρας της εκδήλωσης στο χώρο της σχολής. Αριστερά : Σταύρος
Σάββας ιδιοκτήτης και διευθυντής της σχολής, ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λεωνίδας Κουρής,
η ομιλήτρια Αθηνά Σχινά Ιστορικός τέχνης-κριτικός, η Ζωή Σαβίνα και ο γλύπτης Β. Μουστάκας.

"Ellinogermaniki Education", after the event. Left : Stavros Savvas
owner and director of the school the Prefect of East Attica Leonidas Kouris, the
speaker Athina Shina art historian-critic, Zoe Savina and the sculptor V. Moustakas.

 
Η Ζωή Σαβίνα, ο Βαγγέλης Μουστάκας, ο γλύπτης Θεόδ.Παπαγιάννης, δίπλα του η σύζυγός του
ζωγράφος Σία Παπαγιάννη - Poet Ζοe Savina, sculptor Vangelis Moustakas, sculptor Theod.Papagiannis, next to his wife,
painter Sia Papagiannis

Η Ζωή Σαβίνα, ο Βαγγέλης Μουστάκας, ο γλύπτης Θεόδ.Παπαγιάννης, δίπλα του η σύζυγός του
ζωγράφος Σία Παπαγιάννη στα στα εγκαίνια της ατομικής του έκθεσης στην “Ελληνογερμανική Αγωγή”.

Poet  Ζοe Savina,  sculptor Vangelis Moustakas,  sculptor Theod.Papagiannis, next to his wife,
painter Sia Papagiannis, at the opening of his One man exhibition.

 
Εφημερίδα της Κύπρου : οι γυναίκες της Κύπρου -Απέδωσαν ψήφισμα σε εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, - From a Cyprus newspaper: Cypriot women- handed in their resolution of protest to representatives of the United
Nations

Εφημερίδα της Κύπρου : οι γυναίκες της Κύπρου -Απέδωσαν ψήφισμα σε εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών,
με το οποίο κατάγγειλε την τουρκική κατοχή. Μαζί με τις γυναίκες της Κύπρου, οι γυναίκες της Β. Ηπείρου και του
”Συντονιστικού Κέντρο Ελληνισμού”. Μπροστά (ως μέλος) η Ζωή Σαβίνα, με την συμμετοχή-διαμαρτυρία του ΣΚΕ 
(Συντονιστικό Κέντρο Ελληνισμού)

From a Cyprus newspaper: Cypriot women- handed in  their resolution of protest to representatives of the United
Nations, denouncing the Turkish occupation. Along with the women of Cyprus, the women of Northern Epirus
and the “Coordinating Centre of Hellenism”. In front Zoe Savina  with the participation-protest of the C.C.H.

 
Η Σαβίνα στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, διαβάζει ποιήματα από το βιβλίο της “Ο Άρχων στην
Κρύπτη” - Savina in the Ancient Olympia Stadium, reading poems from her book The Archon in the Crypt

Η Σαβίνα στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, διαβάζει ποιήματα από το βιβλίο της “Ο  Άρχων στην
Κρύπτη” ( το βιβλίο αφορά τις Ελληνικές λέξεις και το δανεισμό τους στις άλλες χώρες ). Ομάδα
του Συλλόγου των Γλυπτών, παραβρίσκονταν στην Ολυμπία για υπαίθρια έκθεση γλυπτικής.

Savina in the Ancient Olympia Stadium, reading  poems from her book "The Archon in the Crypt"
(the book is about Greek words and their “lending” to other countries). A group from the
Society of Sculptors, attended  a meeting in Olympia for an open-air  sculpture exhibition.

 
Εθνικό Κέντρο Ερευνών -Αθήνα. Παρέμβαση της Ζ. Σαβίνας στο
Συνέδριο της Εθνικής Εταιρίας των Ελλήνων Λογοτεχνών. - National Research Centre-Athens. Congress of the National
Society of Greek writers. Intervention by Z. Savina.

Εθνικό Κέντρο Ερευνών -Αθήνα. Παρέμβαση της Ζ. Σαβίνας στο
Συνέδριο της Εθνικής Εταιρίας των Ελλήνων Λογοτεχνών.

National Research Centre-Athens. Congress of the National
Society of Greek writers. Intervention by  Z. Savina.

 
O Ziλ Ντασσέν, Βαγγέλης Μουστάκας, Ζωή Σαβίνα, στη Fuar -Αθηνών. Συνομιλούν για τη γλυπτική του - O Zules Dassin (known French film director and husband of Melina Mercouri -Culture Minister), 
Vaggelis Moustakas and Zoe Savina in Fuar-Athens. Talking about the sculpture of Moustakas' Propeller

O Ziλ Ντασσέν,  Βαγγέλης Μουστάκας,  Ζωή Σαβίνα, στη Fuar -Αθηνών. Συνομιλούν για τη γλυπτική του

O Zules Dassin (known French film director and husband of Melina Mercouri -Culture Minister),
Vaggelis Moustakas and Zoe Savina in Fuar-Athens. Talking about the sculpture of  Moustakas' "Propeller".

 
Η Ζωή Σαβίνα παρουσιάζει το έργο του γλύπτη Βαγ. Μουστάκα - Zoe Savina presenting the work of sculptor Vaggelis Moustakas.

Η Ζωή Σαβίνα παρουσιάζει το έργο του  γλύπτη Βαγ. Μουστάκα. Ομιλία και προβολές του
έργου του στο εντευκτήριο της Εταιρίας των Ελλήνων Λογοτεχνών.  Αριστερά ο  Πρόεδρος
της Εταιρείας κ. Βασίλης Βιτσαξής, η Ζωή Σαβίνα.  Δεξιά η Ζ. Σαβίνα δέχεται συγχαρητήρια.

Zoe Savina presenting the work of sculptor Vaggelis Moustakas. Speech and projections, in the
conference hall of the National Society of Greek Writers. Left: President of the Society Mr. Vassilis
Vitsaxis, former Ambassador of Greece & Zoe Savina. Right:  Z.Savina accepting congratulations.

 
Δανάη Στρατηγοπούλου -  Foto: With my two loves : My Manolis Glezos (Glezos: Bigwig of politics), and my Zoe Savina”. 

Μια ξεχωριστή τιμή, από τη Δημοκρατίας της Χιλής, σε μια ξεχωριστή γυναίκα, τη Δανάη (Στρατηγοπούλου). 
Στην κατοικία της Πρέσβειρας της Χιλής στην Αθήνα η κ. Marcia Covarrubias σε μια φωτεινή εορτάσιμη βραδιά,
της απονέμει το μεγάλο παράσημο τιμής για την προσφορά του έργου της στη Χιλή και τη διάδοση του μεγάλου
Χιλιανού ποιητή (και προσωπικού της φίλου) Πάμπλο Νερούντα στην Ελλάδα και όχι μόνο. Η φωτογραφία από
αυτήν την βραδιά, πάρθηκε από το  βιβλίο “Δανάη” - το αηδόνι του έρωτα-  της Π.Μαγουλά-Γαϊτάνου. 
Τις λεζάντες των  φωτογραφιών τις επιμελήθηκε η Δανάη.

A special honour from the Republic of Chile, to a special woman Danae (Stratigopoulou).  At the residence of the
Ambassador of Chile in Athens, during abright, festive evening Ambassador Marcia Covarrubias, conferring the Grand
Order of Merit, for her work in Chile and spreading the name of the great Chilean poet (and personal friend of Danae), Pablo
Nerunda in Greece.  The picture of this evening, was taken from the book "Danae" - the nightingale of love-
by P.Magoula Gaitanos. The captions were edited by Danae.

Foto: With my two loves : My Manolis Glezos (Glezos: Bigwig of politics), and my Zoe Savina”. 
 
O Miclael Dukakis δέχεται γλυπτό, τη “νίκη” από τον Βαγγέλη Μουστάκα & τη Ζωή Σαβίνα. - Miclael Dukakis accepting the sculpture, Victory by Vangelis Moustakas & Zoe Savina

O Miclael Dukakis δέχεται γλυπτό, τη “νίκη” από τον Βαγγέλη Μουστάκα & τη Ζωή Σαβίνα.
Δεξίωση στην κατοικία του κ. Αγγελίδη στο Sacramento.  Προεκλογική  καμπάνια προς
τιμή του M. Δουκάκη, -για την προεδρία  των ΗΠΑ

Miclael Dukakis accepting the sculpture, "Victory" by Vangelis Moustakas &
Zoe Savina. Reception at the residence of Mr. Angelides in Sacramento.
Presidential Election Campaign of  M.Dukakis.

 
Ο Bαγγέλης Μουστάκας, η Υπουργός Εργασίας κ.Φάνη Πετραλιά και η Ζωή Σαβίνα - Sculptor Vangelis Moustakas, Minister of Labour Ms. Fani Petralia and Zoe Savina

Ο Bαγγέλης Μουστάκας, η Υπουργός Εργασίας κ.Φάνη Πετραλιά και η Ζωή Σαβίνα
σε πολιτιστική εκδήλωση στην “Ελληνογερμανική Αγωγή”.

Sculptor  Vangelis Moustakas, Minister of Labour Ms. Fani Petralia and Zoe Savina
during a cultural event at the "Ellinogermaniki Agogi”

 
Zωή Σαβίνα, Β. Μουστάκας - Zoe Savina, V. Moustakas

Zωή Σαβίνα, Β. Μουστάκας. Έτοιμοι για τα εγκαίνια του έργου “Αθηνά” στην είσοδο
της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Aθηνών -Ζωγράφου. Έργο του Β. Μουστάκα.

Zoe Savina,  V. Moustakas. Ready for the inauguration of the    synthesis " Athena” at
the entrance of the School of Philosophy, at  the University of Athens -Zografou. Work by V.Moutakas.

 
Η ποιήτρια Ζωή Σαβίνα (κέντρο) και η Μαρία Γραμματικού εκ μέρους της Εθνικής Εταιρίας των Ελλήνων
Λογοτεχνών, ξεναγούν το ένα γκρουπ των Κινέζων προσκεκλημένων της Εταιρίας τους . - In the courtyard of the Byzantine Museum with a group of Chinese writers. Poet Zoe Savina 
(centre) and Maria Grammatikou, on behalf of the National Society of Greek Writers, giving a tour 
to a group of Chinese guests of the Society.

Στον αύλιο χώρο του “Βυζαντινολογικού Μουσείου” με ομάδα Κινέζων λογοτεχνών.
Η ποιήτρια Ζωή Σαβίνα (κέντρο) και η Μαρία Γραμματικού εκ μέρους της Εθνικής Εταιρίας των Ελλήνων
Λογοτεχνών, ξεναγούν το ένα γκρουπ των Κινέζων προσκεκλημένων της Εταιρίας τους .

In the courtyard of the "Byzantine Museum" with a group of Chinese writers. Poet Zoe Savina
(centre) and Maria Grammatikou, on behalf of the National Society of Greek Writers, giving a tour
to a group of Chinese guests of the Society.