ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
NUANCES

Ζωή Σαβίνα

Στις μονογραμμές:
Βαγγέλης Μουστάκας

εκδόσεις 5+6
Αθήνα - 1979