Με Θαύμα στο Νησί

Ο ένας προσπάθησε ν’ ανοίξει την πύλη
δεν έγινε
και είπε
  – ο άγιος απουσιάζει –

Την ώρα που πέφτει ο ήλιος
και καταργεί τη μέρα
μερικοί προσπάθησαν ξανά

Άνοιξε η πύλη εύκολα
κι όλοι είδαν

τα παπούτσια του βρεγμένα
φύκια γεμάτα,
στο πάτωμα
αλατένιες
στα
λα
γμα
τιές
.
.
.

With a Miracle on the Island

One tried to open the gates
it did not happen
and he said
- the saint is away –

At the hour when the sun sets
and does away with the day
some tried again

The gate opened easily
and everyone saw

his wet shoes
full of seaweed
on the floor
salty
drop
by
salty
drop
.
.
.

Ακροβάτες

στα κοσμήματα ο γλύπτης
Ε.Μουστάκας

Ποιήματα