Συναπαντήθηκαν

                           στο μόλο

έξω από το μύλο

                 κάθισαν στο σκαλοπάτι

η γυναίκα πρόσφερε μηλόκρασο

                             συνεχώς μιλούσε

ένα μίλημα σαν φίλημα

για τον άνδρα πού ’γινε
θάλασσα

κι απ’ τους δυο ο ένας

                       - μονόλιθος

                       - βαρίδι, nature mort

όταν τον στοχάζεται τόσο

τινάζει τα φτερά της

                                  κι

                                          α

                                              ν

                                                 ο

                                                    ί

                                                   γ

                                                 ε

                                               τ

                                            α

                                         ι

                                   στην

                              κοι

                        λιά

                  της

               νύχτας

                            άστρo...

 

They met

                on the pier

outside of the mill

                      they sat on the step

the woman offered cider

                     she talked constantly

talking as if  kissing

about the man that became the sea

and of the two, one

                     - monolith

                     - plummeting, still life

when she thinks of  him 

she flutters her wings           

                                   and

                                                               a

                                              s

                                                 t

                                                  a

                                                  r

                                              

                                               o

                                             p

                                          e

                                      n

                                   s

                           up

                    in

               the belly

                            of the night...

ΑΘΗΝΑ 2002 ATHENS
εκδοσεις 5+6 edition

Αγγίζω τα πράγματα

στα κοσμήματα ο γλύπτης
Ε.Μουστάκας

Ποιήματα
Translation in English : Aghapi Ntaifa and Betty Petropoulos