Η παρουσιάση των χαϊκού σε σελιδοδείχτες, με τα σχέδια του Αλέξανδρου, έγινε σε έκθεση : Γλυπτκή –Ζωγραγικη -Ποίηση στην “Ελληνογερμανική Αγωγή” το Νοέμβρη του 2007. Αναρτήθηκαν στο “Το δέντρο που μιλάει” (κατασκευή της Ζ.Σαβίνα ).