ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Όταν τα νερά
Πάνω από τα δάση
Ανυψώνονται
Τόλμα κι εσύ μια πράξη
Υπέρ –ανυπέρβλητη-


ΖΩΓΡΑΦΙΑ

Είναι ο γιος μου
Που χτίζει
Πάνω στα κύματα φωλιές
Να ξαποσταίνουν
Τα διαβατάρικα πουλιά…

THE MUCH OF THE WORLD

When the waters rise
Above the forests
Then you, too,
Dare something
-Unsurpassable-


PAINTING

 It is my little son
Who builds
Nests on the waves
For the traveling birds
To rest…


μονογραμμή: Μουστάκας
ακουαρέλα: Αλέξανδρος

Monograph : V. Moustakas
Water-colour: Alexandros M