ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πήρες το χαλινάρι τού τοπίου
κι όλοι οι δρόμοι κόπηκαν

Ξεχείλισαν οι καλπασμοί
ταξιανθίες
από γαλαζιες σάλβιες
και λυγαριές δροσάτες,
τινάζοντας σ’εκατόγχειρες αφροσταλίδες
τις επιθυμίες...

Μονάχες περπάτησαν
σ’ ανεξήγητη φεγγοβολή
κι ένας απόηχος χλιμίντριζε

με θαυμασμό την πράξη
που ναυάγησες
για να
βασιλέψει !

TRANSFORMATION

You took the bridle of the landscape
and all the roads were cut off

The galloping overflowed
starburst blossoms
of light blue salvias
and refreshing wickers
exploding desires intohundreds
of foam drops...

Alone they walked
in an unexplainable beam of light
and a distant sound whinnying with

admiration for the deed which
you shipwrecked
it
   still !

μονογραμμή: Μουστάκας
ακουαρέλα: Αλέξανδρος

Monograph : V. Moustakas
Water-colour: Alexandros M